ಬ್ಲಾಕ್‌ಪಾರ್ಕ – ಸ್ಲೌವ್

ಸ್ಲೌವ್ (Slough) ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕೆವಲ ೧೫ ನಿಮಿಷಗಳ (೪.೫ ಮೈಲಿ) ದೂರದಲ್ಲಿದಕ್ಷಿಣ “ಬಕಿಂಗ್‌ಹ್ಯಾಮ್ ಶೈರ್” ನ ಸುಮಾರು ೫೦೦ ಎಕರೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ, ಜೌಗೂ ಹಾಗೂ ಸಮತಟ್ಟಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉದ್ಯಾನವನದ ಹೆಸರೆ “ಬ್ಲಾಕ್‌ಪಾರ್ಕ” ಎಂದು. ಇದ ಸುಮಾರು ೧೪ ಎಕರೆಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸರೋವರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಲಚರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೋತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲಾ ಸೆರಿಕೊಂಡು ವಾಯು ವಿಹಾರ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಜಾಗಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್ […]

Continue Reading