ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆನೆ ಹಾಗೆ…!!

ಮನದ ಮಾತು

ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆನೆ ಹಾಗೆ
ಬೆಳೆಯೊ ಮರ ನಾವಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ
ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಂಕು ಡೊಂಕನ್ನು
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹರಡೊ ಬಳ್ಳಿ ಇದ್ದಹಾಂಗೆ…

ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆನೆ ಹಾಗೆ
ದಿನ ಓದುವ ಪತ್ರಿಕೆಯೆ ನಾವಾದರೆ, ಅದರ
ಒಳಗೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯ –
ಸುದ್ದಿ ಇದ್ದಹಾಂಗೆ…

ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆನೆ ಹಾಗೆ
ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ನಾವು
ಹೊರಟರೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ
ಬರುವ, ಬಂದು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿ ಬೀಸುವ
ತಂಗಾಳಿ ಇದ್ದಹಾಂಗೆ…

ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆನೆ ಹಾಗೆ
ನಾವು ತಿನ್ನುವ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ
ಖಾರಭಾತನೊಂದಿಗೆ ಕೆಸರಿಭಾತನ್ನು, ಇಡ್ಲಿ
ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರನ್ನು, ದೋಸೆ-
ಯೊಂದಿಗೆ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸವಿದಂಗೆ…

ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆನೆ ಹಾಗೆ
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಈ ದೇಹ ನಾವಾದರೆ
ಕಂಡರು ಕಾಣದಿದ್ದರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೆ-
ಇರುವ ಆ ಜೀವಾತ್ಮ ಇದ್ದಂಗೆ…

ಸ್ನೇಹ ಅಂದ್ರೆನೆ ಹಾಗೆ
ತುಂಬಿ ಹರಿಯೋ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕು ಕಾಣದೆ
ನಿಂತಾಗ ತೇಲಿ ಬರೋ ಆ ದೋಣಿ-
ಇದ್ದಹಾಂಗೆ, ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕರುಣೆಯಿಟ್ಟು
ಕಾಪಾಡುವ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ…

-ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿ ಜೋಷಿ
ಲಂಡನ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್
೦೭-ಅಗಷ್ಟ್-೨೦೨೧

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *